Witamy na naszej stronie
Aby rozpocząć egzekucję należy posiadać tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wierzyciel składający wniosek zobowiązany jest dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni wniosek egzekucyjny.

Informacja dot. egzekucji:

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (…)

 


UWAGA! NOWE ogłoszenia o licytacjach nieruchomości - 06.12.2016


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie


Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza w Sochaczewie

Kancelaria Komornicza
w Sochaczewie


ul. 15 Sierpnia 6,
96-500 Sochaczew‎

tel. : (46) 862 24 58
fax : (46) 862 20 62
e-mail: kancelaria@komornikwsochaczewie.pl

Kancelaria przyjmuje

poniedziałek- piątek
w godz. 7.30 - 15.30

Dyżur Komornika

wtorki w godz. 10.00 - 15.00
***
Wpłaty w sprawach należy dokonywać na rachunek kancelarii o numerze konta
55 1020 1185 0000 4102 0019 1585
lub osobiście w kancelarii komorniczej.